Vzdelávanie a veda

07.09.2021
Zažili ste už situácie...? - keď ste ráno po žúrke museli ísť na prednášku - keď sa neviete sústrediť na obsah prednášky - keď vás hnevá, že nemáte relevantné informácie z prednášky - keď sa neviete premôcť, aby ste si našli čas chodiť na prednášky - keď vás vyčerpáva účasť na nekonečne nudných prednáškach Namiesto toho, Chcete mať počas štúdia viac voľného času na svoje aktivity? Nechcete strácať čas na nudných prednáškach? Nebaví Vás úprava študijného materiálu? Chcete mať počas štúdia všetky študijne materiály priamo na zlatom podnose? Riešením sú poznámky z prednášok, seminárnych hodín a iné študijné materiály z druhého ročníka bakalárskeho štúdia v odbore právo, ktoré pravidelne aktualizujem podľa poslednej právnej úpravy. Materiály zahrňujú povinné predmety: Ústavné právo (zimný a letný semester), Medzinárodné právo verejné (zimný a letný semester), Správne právo (ZS a LS), Občianske právo hmotné (ZS a LS), Pracovné právo I.. Z ostatných predmetov sú to materiály: Právna komparatistika, Finančné právo I. a II., Organizácia súdov a prokuratúry, Ekonomické integračné zoskupenia, SAP, Účtovníctvo pre právnikov a iné študijne materiály podľa dohody. Prednášky sú v elektronickej forme. Pred kúpou Vám viem zaslať aj ukážku z ľubovoľných troch vybraných prednášok. Možnosť odberu aj pre jeden alebo viacero vybraných predmetov.
07.09.2021
Zažili ste už situácie...? - keď ste ráno po žúrke museli ísť na prednášku - keď sa neviete sústrediť na obsah prednášky - keď vás hnevá, že nemáte relevantné informácie z prednášky - keď sa neviete premôcť, aby ste si našli čas chodiť na prednášky - keď vás vyčerpáva účasť na nekonečne nudných prednáškach Namiesto toho, Chcete mať počas štúdia viac voľného času na svoje aktivity? Nechcete strácať čas na nudných prednáškach? Nebaví Vás úprava študijného materiálu? Chcete mať počas štúdia všetky študijne materiály priamo na zlatom podnose? Riešením sú poznámky z prednášok, seminárnych hodín a iné študijné materiály z tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v odbore právo. Materiály zahrňujú predmety: Trestné právo hmotné (ZS a LS), Občianske právo hmotné III., Občianske právo procesné I., Pracovné právo II., Obchodné právo I., Európske právo (ZS a LS), Rodinné právo, Pozemkové právo, Právo na ochranu spotrebiteľa, Správne právo procesné, Právo ekonomických integračných zoskupení, Účtovníctvo pre právnikov a iné študijne materiály podľa dohody. Prednášky sú v elektronickej forme. Pred kúpou Vám viem zaslať aj ukážku z ľubovoľných troch vybraných prednášok. Možnosť odberu aj pre jeden alebo viacero vybraných predmetov. Fotografie sú orientačné.
07.09.2021
Predám materiály v elektronickej forme na štátnu skúšku zo správneho práva. Materiály zahrňujú problematiku správneho práva v jej všeobecnej časti, osobitnej časti a procesnej časti. K dispozícii je aj výťah na štátnu skúšku. V prípade záujmu viem poslať dve ľubovoľné ukážky.
07.09.2021
Predám materiály na štátnu skúšku z trestného práva. Materiály zahrňujú poznámky z prednášok a seminárnych hodín z predmetov: - Trestné právo hmotné, - Trestné právo procesné, - Kriminalistika, - Kriminológia. K dispozícii je aj výťah k jednotlivým otázkam a iné bonusové materiály. K týmto materiálom je možnosť dokúpiť si aj knihy z trestného práva hmotného.
07.09.2021
Zažili ste už situácie...? - keď ste ráno po žúrke museli ísť na prednášku - keď sa neviete sústrediť na obsah prednášky - keď vás hnevá, že nemáte relevantné informácie z prednášky - keď sa neviete premôcť, aby ste si našli čas chodiť na prednášky - keď vás vyčerpáva účasť na nekonečne nudných prednáškach Namiesto toho, Chcete mať počas štúdia viac voľného času na svoje aktivity? Nechcete strácať čas na nudných prednáškach? Nebaví Vás úprava študijného materiálu? Chcete mať počas štúdia všetky študijne materiály priamo na zlatom podnose? Riešením sú poznámky z prednášok, seminárnych hodín a iné študijné materiály z tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v odbore právo. Materiály zahrňujú predmety: Trestné právo hmotné III., Trestné právo procesné III., Kriminalistika, Mechanizmy ochrany ľudských práv, Exekučné právo, Občianske právo hmotné IV., Občianske právo procesné IV., Právo medzinárodného obchodu, Klinika daňového práva a iné študijne materiály z iných vybraných predmetov. Prednášky sú v elektronickej forme. Pred kúpou Vám viem zaslať aj ukážku z ľubovoľných troch vybraných prednášok. Možnosť odberu aj pre jeden alebo viacero vybraných predmetov. Súčasťou materiálov sú aj vypracované otázky na štátnu skúšku z Občianskeho práva, z trestného práva a iné materiály.
07.09.2021
Ponúkam na predaj poznámky z prednášok, seminárnych hodín a iné študijné materiály z prvého magisterského ročníka štúdia v odbore právo. Materiály zahrňujú nasledovné povinné predmety: Civilné právo procesné II. a III., Trestné právo procesné I. a II., Obchodné právo II. a III., Daňové právo I. a II., Právo sociálneho zabezpečenia (Pracovné právo III.). Z výberových predmetov sú to: Kriminológia, Mechanizmy ochrany ľudských práv, Penológia, Právo duševného vlastníctva, Právo a fondy EÚ, Súdna psychiatria, Účtovníctvo pre právnikov, SAP, Ekonomické integračné zoskupenia a iné študijne materiály z iných predmetov podľa dohody. Tieto materiály sú v elektronickej aj vo vytlačenej forme. Pred kúpou Vám viem zaslať aj ukážku z ľubovoľných troch vybraných prednášok. Možnosť odberu aj pre jeden alebo viacero vybraných predmetov. Fotografie sú orientačné.